دعاي امام عصر(عج) براي تولد شيخ صدوق

درباره ولادت «شيخ صدوق» آمده است: پدر وي «علي بن بابويه» خدمت «ابوالقاسم حسين بن روح» نايب خاص امام عصر(عج) رسيد و نامه‏اي براي آن حضرت نوشت و در آن نامه از حضرت خواست كه در حق او دعا نمايد تا خدا به او فرزندي عنايت فرمايد.

چون نايب خاص حضرت، جواب نامه را آورد علي بن بابويه ديد كه حضرت نوشته است: «قد دعونا الله لك بذلك و سترزق ولدين ذكرين خيرين» يعني «ما دعا كرديم درباره حاجتت، و بزودي خداوند دو پسر نيكوكار به تو عنايت مي‏كند».

به بركت دعاي حضرت، خداوند به او دو پسر عنايت نمود: «ابو جعفر» و «ابو عبدالله» ؛ كه ابو جعفر كنيه «محمد بن علي بن بابويه» معروف به شيخ صدوق و كتاب بزرگ «من لايحضره الفقيه» را نوشت.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

منبع: داستان‏هايي از زندگي علماء، تأليف محمدتقي صرفي، دفتر نشر برگزيده قم. (با تصرف و ويرايش)

ابنا