دعاي امام عصر(عج) براي علامه مجلسي

درباره ولادت «علامه محمد باقر مجلسي» آورده‏اند:

عالمي بزرگوار از اهل خراسان كه با «علامه محمدتقي مجلسي» رفاقت داشت به زيارت عتبات عاليات مشرف شد. وي در اثناء بازگشت از عراق، در خواب ديد كه:

وارد خانه‏اي شد كه پيامبر(ص) و دوازده امام معصوم(ع) همگي به ترتيب نشسته‏اند و بعد از امام دوازدهم(عج)، عالمي خراساني نشسته است. در اين موقع، علامه محمدتقي مجلسي وارد شد و شيشه گلابي آورد و پيامبر(ص) و امامان(ع) از آن گلاب استفاده كردند و به عالم خراساني نيز گلاب دادند. آنگاه علامه مجلسي رفت و قنداقه‏اي را به دست گرفت و به خدمت رسول خدا آورد و عرض كرد: «براي اين طفل دعا كنيد تا خداوند عالم او را مروج دين گرداند». حضرت رسول(ص) هم آن قنداقه را گرفتند و دعا فرمودند. بعد از آن، پيامبر(ص) قنداقه را به دست علي(ع) داد و فرمود: «براي او دعا كن». آن حضرت نيز قنداقه را به دست گرفته و دعا كردند. پس از آن به دست يك‏يك امامان داده و همه آن انوار الهي دعا كردند. در آخر حضرت صاحب الامر(عج) آن را پس از دعا به دست آن عالم خراساني داده و او نيز دعا كرد.

چون عالم خراساني از خواب بيدار شد، به طرف اصفهان حركت كرده و بر علامه محمدتقي مجلسي وارد شد. در آن موقع علامه شيشه گلابي آورد و آن عالم استفاده كرد. وي سپس به داخل رفت و قنداقه‏اي را آورد و به دست آن عالم داد و فرمود: «اين كودك امروز متولد شده؛ شما براي او دعايي بنماييد».

آن عالم خراساني خواب خود را به ياد آورد و براي پدر علامه مجلسي تعريف نمود.

آن قنداقه، نوزادي به نام محمدباقر بود كه بعدها «علامه محمدباقر مجلسي» شد و با زحمات بسيار علوم و احاديث اهل‏بيت(ع) را زنده نگه داشت.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

منبع: داستان‏هايي از زندگي علماء، تأليف محمدتقي صرفي، دفتر نشر برگزيده، قم. (با تصرف و ويرايش)

ابنا