تلفظ سخت و كاربرد مهم

مي تواني اين واژه را تلفظ كني؟فيء اموال و زمين هايي است كه به وسيله ي جنگ ونزاع به دست مسلمانان نرسيده و بر آن سرزمين ها، اسب و شتر نتاخته باشند.
در سوره ي حشر آيه ي 6 مي خوانيم:

وَ ما أَفاءَ اللَّهُ عَلي‏ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لا رِكابٍ وَ لكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلي‏ مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ عَلي‏ كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدير
وآنچه خداوند به رسول خويش فيء كرد و بخشيد، زمين هايي است كه بر آن اسب و شتر نتاختيد؛ اما خداوند است كه فرستادگانش را بر هر كه خواهد چيره مي گرداند و خداوند بر هر چيزي تواناست.

در اين اموال، مسلمين شريك نيستند و چيزي به آنها تعلق نمي گيرد و تمام آن از آن پيامبر صلي الله عليه و آله خواهد بود.

***
زمين هايي كه از اين طريق(فيء) به ملكيت رسول خدا صلي الله عليه و آله درآمدند از اين قرار است.
1-زمين هاي بني نضير در اطراف مدينه
2-قلعه و حَصن وَطيح از قلعه هاي منطقه ي الكتيبه واقع در خيبر
3-قلعه ي سُلالِم
4-زمين هاي وادي القري: شامل آبادي هاي فراوان واقع در منطقه ي وسيعي بين خيبر و شام
5-سرزمين تَيماء منطقه اي بين خيبر و شام
6-بازار مَهروز؛ زمين وسيعي واقع در اطراف مدينه.
7-فدك