صدقه اي براي او

صدقه هايي را كه در طول هفته داده بود يك جا جمع كرد.
هر روز صبح و شام صدقه مي داد. مي دانست كه صدقه ي صبح، مال را ثمر مي بخشد و بر عمر مي افزايد و صدقه شب نيز آتش دوزخ را خاموش و گناه عظيم را محو وحساب را سهل مي كند.
ولي نيتش از صدقه دادن فراتر از اين ها بود.
صدقه را براي نزديكي به مولايش مي داد. چرا كه مي دانست او نيز همچون پدرانش هر صبح و شام بر ظلمي كه بر جدش حسين(عليه السلام) وارد شده ندبه مي كند و اشك خون مي بارد.
مي دانست مولايش حال عزا دارد...
اين بودكه صباح وشامگاه براي سلامتي آخرين فرزند پاك حبيب الله صدقه مي داد. اميد كه دردي از آلام قلب نازنينش اندكي تسكين يابد و دعاي خير حضرتش را نصيب خود نمايد...


والقلم