بودن يا نبودن، مسيله اين است(6)

اين مجموعه، امكان يا عدم امكان برخي گزاره ها را بررسي مي كند.

آيا هرگونه ابراز خضوع و خشوع مصداق عبادت است؟
خيلي جمله ي سختي بود؟
اين گونه مي پرسم: آيا اگر نسبت به كسي تواضع به خرج دادي، يعني كه او را پرستيده اي؟
شايد بپرسي: مگر كسي خضوع را مصداق عبادت مي داند؟
...

شايد و فقط شايد بپرسي: دليل قرآني براي اين ادعا داري كه هر خضوعي نه عبادت است و نه شرك؟
كه من اين آيه از قرآن را مي خوانم:

وَ اخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَ قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُما كَما رَبَّياني‏ صَغيراً (24/الاسراء)
بالهاي تواضع خويش را از از محبت و لطف، در برابر آنان(پدر و مادر) فرود آر و بگو: پروردگارا، همان گونه كه آنها مرا در كودكي پروراندند، مشمول رحمتشان قرار ده.

خلاصه كه خضوع و تواضع، نه تنها شرك نيست، كه شرك هم نيست!
(جمله دوم جهت تاكيد است)
پس لطفاً به بعضي هابفرماييد، اگر مي بينند كه ما در برابر اميرمان، علي ابن ابيطالب(عليه السلام) ابرازخضوع و تواضع مي كنيم. به ما خرده* نگيرند.

*خرده گرفتن همان منفجر كردن است.

خضوع