بودن يا نبودن، مسيله اين است(5)

اين مجموعه امكان يا عدم امكان برخي گزاره ها را بررسي ميكند.

همه ميدانند خداوند صاحب نعمت است و نعمات خود را بر بندگانش به اندازه اي كه بخواهد ميدهد.حال سوال اينجاست كه آيا اين قدرت عطا كردن نعمت را به كس ديگري هم ميدهد؟
آيا كسي يا كساني از طرف خداوند صاحب موهبت شده اند كه چيزي ببخشند يا نعمتي عطا كنند؟
تا اين سوالات منجر به يك انفجار تروريستي ديگر در سامرا نشده است، سريعاً به پاسخ قرآني آن ميپردازيم:

سوره مباركه توبه آيه 74:
وَ ما نَقَمُوا إِلاَّ أَنْ أَغْناهُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ مِنْ فَضْله
به عيب جويي برنخواستند مگر آنكه خدا و پيامبرش آنان را از فضل خود بي نياز گردانيدند.

كمي دقت كردن در اين آيه همان و كلي مطلب فهميدن همان.
علاوه بر خدا،رسول او نيز اين توانايي (موهبتي) را داشته است كه چيزي را بدهد، ببخشد، يا عطا كند به نحوي كه ديگران از اين بخشش بي نياز شوند.

مي دانم كمي سخت است، ممكن است به تو، انگ ناروشنفكري زنند، ممكن است.... اما اگر مسلمان هستي، كاسه گداييت را در راه عنايات رسول الله پهن كن، بد نمي بيني....
راستي تا به حال شنيده اي كسي كه واقعاً فقير و ندار است و گدايي ميكند را به شرك محكوم كنند؟

فضل و عنايت رسول خدا صلي الله عليه و آله