وقتي خداوند قدرت شفا دادن مي‌دهد

مساله خالقيت را كه خواندي؟اگر نخواندي خداوكيلي اول آن را بخوان، بعد بيا اينجا(كليك)
داشتيم ميپرسيديم:آيا قدرت مريض شفا دادن را هم خدا به كسي داده است يا نه؟
بازهم قرآن عزيز، بازهم سوره شريفه آل عمران و باز همان آيه49

وَ أُبْرِيُ الْأَكْمَهَ وَ الْأَبْرَصَ وَ أُحْيِ الْمَوْتي‏ بِإِذْنِ اللَّهِ وَ أُنَبِّيُكُمْ بِما تَأْكُلُونَ وَ ما تَدَّخِرُونَ في‏ بُيُوتِكُمْ إِنَّ في‏ ذلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنين
و من (عيسي فرزند مريم)كور مادرزار را بهبود دهم و همچنين مبتلاي به پيسي را، و مردگان را زنده كنم به اذن خدا و آگاهي دهم شما را از آنچه ميخوريد و آنچه در خانه هاي خود نگاه ميداريد.همانا در آن نشانه اي است اگر مومن هستيد.

ببخشيد!قرار بود فقط ماجراي شفا دادن را بررسي كنيم كه كار به زنده كردن مردگان هم رسيد.
كوتاه اينكه:خداوند اين صفات را(شفا دادن، زنده كردن، خبر از غيب دادن) به هر كسي كه بخواهد ميدهد.حتي اگر ما خوشمان نيايد.

راستي اگر ميخواهي خود را از فيض امام رضا عليه السلام محروم كني، به ما ربطي ندارد. اما قسم به هركه دوستش داري، اگر از مسلماني شنيدي كه امام رضا عليه السلام مريضي را شفا داده، به شرك محكومش نكن، كه خطاي بزرگي است.

فطرت