وقتي خداوند قدرت خالقيت مي‌دهد


خداوند خالق مطلق است.بعيد باشد كسي با اين جمله مشكل داشته باشد.
صفت خالقيت خداوند استقلالي است نه موهبتي، يعني اينكه كسي اين صفت را به او موهبت نكرده است كه او خود قادر متعال است.بازهم فكر نمي‌كنم كسي با ما مشكلي داشته باشد.
حالا يك سوال: آيا خداوند اين صفت خالقيت را به كسي عطا كند مي‌كند يا نه؟
آيا اگر بگوييم خداوند مي‌تواند به كسي اين قدرت را موهبت كند، ما مشرك شده‌ايم و مستحق انفجار تروريستي هستيم؟
اين آيه از قرآن را بخوانيد:

أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْيَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فيهِ فَيَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِ اللَّهِ(آل عمران 49)
همانا من(عيسي بن مريم) براي شما خلق مي‌كنم از گل همانند پيكر پرنده و در آن مي‌دمم، پس به اذن خداوند پرنده مي‌شود.

كوتاه آن‌كه صفت خالقيت، به موهبت پروردگار به عيساي نبي (علي نبينا و آله و عليه السلام) عطا شد.سوره مايده آيه 110 هم اين موضوع را بررسي كرده است.
يك سوال ديگر،آيا توانايي شفا دادن بيمار را هم خدا به كسي ميدهد؟(اگر خواستي بداني كليك كن)

فطرت