صدقه براي سلامتي امام زمان عليه السلام

با اين‌كه پول چنداني توي جيبش نداشت، خيلي مؤدّبانه گفت:
"آقا ببخشيد! آيينه‌ي شما را كج كردم. من مقصّرم. حاضرم خسارتش را بپردازم. بزنيم كنار."
راننده‌ي تاكسي كه تا لحظاتي قبل عصباني به نظر مي‌رسيد، سرش را به نشانه‌ي رضايت تكان داد و گفت: «برو آقا! لازم نيست.»
موتورسوار كه اين همه گذشت را ديده بود تشكّر كرد و گفت:"از لطفتون خيلي ممنون!"امّا دلش آرام نگرفت دعايش كرد و گفت:

"از طرف شما براي سلامتي وجود نازنين امام زمان عليه السلام صدقه مي‌دهم. "

"خدا به بركت اين صدقه، بلا را از شما و بچه‌هايت هم دور كند. از اين‌كه كمي وقت شما و مسافرانت را هم گرفتم معذرت مي‌خواهم."

او دوستدار محبوبش بود

بيشتر بدانيم

امام عصر عليه السلام