آيا مي‌دانيد تروريست‌هاي القاعده، شيعه نيستند؟
آيا مي‌دانيد بن لادن و ريگي و... شيعه نيستند؟
آيا مي‌دانيد سلفي‌هاي عربستان و امارات، شيعه نيستند؟
آيا مي‌دانيد آن‌هايي از زيارت قبور نهي مي‌كنند و در اين نهي كردنشان بمب‌گذاري مي‌كنند، شيعه نيستند؟
آيا مي‌دانيد آن‌هايي كه خدا را جسم مي‌دانند، شيعه نيستند؟
آيا مي‌دانيد پايه‌گذاران صوفي گري، شيعه نيستند؟
آيا مي‌دانيد...

وبلاگ مختصر