در مقاله اي كه امروز در سالگشت درگذشت نجيب محفوظ نويسنده شهير معاصر مصري (1911-2006) و برنده جايزه نوبل ادبي (1988) در يكي ازسايتها آمده بود كه پس از صدور فتواي كفر عليه او توسط يكي از مفتيان افراطي مصري, در سال 1994 يكي از جوانان"غيور و متعصب"چاقوي خود را در سينه نويسنده 83 ساله فرو كرد. محفوظ از اين سوءقصد جان سالم به در برد اما دو سال طول كشيد تا بار ديگر توانست قلم به دست گيرد.

محمد سلماوي, نويسنده مصري, پس از ماجرا با آن جوان گفتوگو كرد و از او پرسيد:"چرا به نجيب محفوظ حمله كردي"

مرد جوان جواب داد: چون او كافر است.

سلماوي پرسيد: مطمين هستي? مگر از او چيزي خواندهاي?

و پسر جواب داده بود:

پناه بر خدا! من خوشبختانه سواد ندارم تا اين كفريات را بخوانم.