وهابيت و فاطميه(س)

شايد يكي از دلايلي كه وهابيت و سلفي‌ها تلاش مي‌كنند موضوعيت فاطميه س را مخدوش جلوه دهند همين است. آنان به دنبال اضمحلال تشيع هستند و بر آنند تا با از بين بردن نشانه‌هاي واقعي و هويت تشيع و از بين بردن خطوطي كه مرز شيعه و غير آن را معلوم مي كند موجوديت شيعه را حذف، و به دنبال آن بخش عظيمي از منابع انساني و اقتصادي را به جانب خود انتقال دهند. هم چنين جغرافياي شيعي خصوصاً ايران را در سيطره خود قرار دهند.

پاراگرافي از يكي از متون سايت تبيان

منبع: وبلاگ مختصر و مفيد