سخني از خليفه دوم خليفه خطاب به مولا اميرالمؤمنين عليه السلام و عمويشان عباس مي‌گويد: وقتي رسول اكرم (صلي الله عليه و سلم) از دنيا رفت، ابوبكر مدعي شد كه من خليفه پيامبر اكرم (صلي الله عليه و سلم) هستم و...، و شما نظرتان در مورد ابوبكر اين بود كه او دروغ‌گو و گنه‌كار و خاين و حيله‌گر است... و وقتي ابوبكر از دنيا رفت، من گفتم: من خليفه رسول اكرم (صلي الله عليه و سلم) و خليفه ابوبكر هستم و شما دو نفر، نظرتان در مورد من اين بود كه دروغ‌گو و گنه‌كار و خاين و حيله‌گر هستم. فطرت