فقرا و فراموشي وقتي كه خرج اسكي و سفر خارج و موبايل و تعوض و خريد طلا و جواهر و ماشين و لباس‌ها و ادكلن‌هاي گران قيمت و... مي‌كنيم دچار يك آلزايمر شديد مي‌شويم. آلزايمري كه باعث مي‌شو تمام فقرا را فراموش كنيم و همه‌ي تهيدستان را از ياد ببريم و اصلاً ندانيم كه فقر چيست. اما خدا نكند يك عده‌ي ديگر بخواهند از جيبشان براي يك روضه خرج كنند. از آن روز بانگ وااسلاماي همان ول‌خرج‌ها درمي‌آيد. داد و قال مي‌كنند كه به‌جاي روضه پولش را خرج فقرا كنيد. بعد به حساب و كتاب مي‌پردازند كه با اين پول‌ها چه بيمارستان‌هاي 10 ميليون تخت خوابي كه نمي‌شود ساخت و از اين حرف‌ها... دوباره نوروز و يلدا و مانند آن كه مي‌رسد فقرا مي‌روند در همان فراموش‌خانه!! منبع: وبلاگ مختصر و مفيد