مسخره است نه؟

فرستاده‌ي ‌خدا ۱۲۰ هزار آدم را در يك بيابان جمع كرد، زير آفتاب خطبه خواند، سه روز آن‌ها را آن‌جا نگه داشت و آن‌ها حاجي‌هايي بودند كه بايد به شهرشان برمي‌گشتند و مي‌رفتند سراغ زندگيشان

فرستاده‌ي خدا، همو كه اسوه‌ي حسنه است و عقل كامل و رحمت عالميان فقط مي‌خواست بگويد كه:"علي بن ابيطالب عليه السلام را دوست دارم و شما نيز دوست بداريد"
نه چيزي بشتر و نه چيز مهم‌تري براي گفتن داشت!

مسخره است نه؟

--------------------

ولي حقيقت ماجرا چيزي فراتر از اين حرف‌ها بود. اگر دست‌هايتان را از گوش‌هايتان برداريد خواهيد شنيد كه رسول الله صلي الله عليه و آله در آن روز اعلام داشتند كه علي بن ابيطالب عليه السلام از جانب خداوند، جانشين من براي شماست...
همان‌گونه كه خود ايشان فرستاده‌اي از جانب خدا بودند.

به نقل از وبلاگ"من هم شيعه هستم"