دعواي 1400 سال پيش

مي گويد: اين‌قدر دعواي 1400 سال پيش را به رخ نكش. اختلافات قديم را زنده نكن. امروز را بچسب چه‌كار به ديروز داري؟!

من هم مي گويم قبول، اما به يك شرط:
تو هم از تمام تاريخ و تمام آن‌چه در امروزت مؤثر است دست برداري

مثلاً اين‌قدر نگويي فلان كشور به تمدن ما حمله كرد و در هزار و اندي سال پيش زنان ما را به اسارت برد.
اين‌قدر نگويي مرزهاي ايران بيست برابر حالا بود است و ما قدرتمان را از دست داده ايم.
اين قدر نگويي ايرانيان هخامنشي چنين و چنان بوده اند و حالا...

خلاصه هر وقت غيرتت را كنار كذاشتي به من هم خبر بده
فقط به دشمنانت خبر نده، چون مابقي آن‌چه را هم كه داري به تاراج خواهند برد.

فطرت