قبول به معناي تاييد نيست

از اين جمله چيزي سر در آوردي؟ نه!؟ خوب نبايد هم سر دربياوري

يك راهنمايي مي كنم

قبول... به معناي تاييد.... نيست

حالا بهتر شد نه؟

حالا مي تواني جاي خالي را پر كني؟ نمي تواني؟

خوب عيبي ندارد، من اين كار را مي كنم

قبول پست حكومتي به معناي تاييد حكومت نيست

مثالش باشد براي تو

مثال را هم نمي تواني؟ خوب من مي گويم.

مثلاً: حضرت يوسف عليه السلام در دستگاه يكي از فراعنه‌ي مصر خرانه دار بودند.

يا جناب سلمان رحمه الله در دستگاه خلافت عمر بن خطاب فرماندار مداين بود.

ديگر نتيجه گيري با خودت.:)

فطرت