گاهي وقت ها، گاهي حرف ها سر و ته ندارند! اصلاً معلوم نيست گوينده يا نويسنده چه مي خواهد بگويد و اصلاً حرف حسابش چيست. اما كسي كه در ميان انبوه جمعيت تنها مخاطب آن گوينده است خوب درك مي كند كه در ميان واژه هاي نامرتب، منظور گوينده چيست. و همين مسيله گوينده را راضي مي كند. هم او مي داند چه مي گويد، هم شنونده مي داند مقصود گوينده چيست.

فقط علماي اهل سنت بخوانند(4)
پاسخ ما را به روز قيامت مؤكول كنيد

با او سخن نگفت

فَغَضِبَت فاطمه بِنتُ رَسُولِ اللهِ، فَهَجَرَت ابابكرٍ فَلَم تَزَل مُهاجِرَتُهُ حَتّي تُوفيت.
فاطمه بر ابابكر غضبناك شد و با او قطع رابطه كرد وقهر وي تا وفاتش ادامه يافت.
(صحيح بخاري،حديث شماره 2862:(نقل مشابه) مسند احمد،بن حليل حديث شماره 25)

راستي نظر شما در مورد مسلماني كه دختر پيامبر صلي الله عليه و آله تا آخر عمر با او سخن نمي گويد، چيست؟ قبلاً گفته بوديم كه معيار غضب خداوند چيست. پيامبر صلي الله عليه و آله آن را مشخص كرده بودند. يا بايد حرف نبي صلي الله عليه و آله را كنار بگذاريم و يا اين كه مسلمان باشيم و به آن حرف دقت كنيم.
فقط همين!

فطرت/ فاطميه(س)