اين سخن به كنايه است. آن كه نكته سنج باشد به اشارت درخواهد يافت. قرار نيست اين جملات كوتاه و گذرا براي همه مفهوم باشد. روي سخن فقط با برادرانمان است...

فقط علماي اهل سنت بخوانند(3)
پاسخ ما را به روز قيامت مؤكول كنيد

آينده درآيينه علم نبي
پيامبر صلي الله عليه و آله فرمودند:
فاطمه پاره تن من است، هر كس او را به خشم آورد،مرا به خشم آورده است.
صحيح بخاري، حديث 3483،3437
پيامبر فرمودند:
همانا فاطمه پاره تن من است، هرآنچه كه او را بيازارد مرا مي آزارد
سنن تروزي، ص319،ج2 صحيح مسلم، 4483

----------------------------------
آنان كه خدا و رسولش را بيازارند خداوند ايشان را در دنيا و آخرت از
رحمت خود دور و محروم نموده و عذاب خوار كننده اي براي آنان آماده كرده است. (احزاب.57)
---------------------------
مگر نبي مكرم صلي الله عليه و آله در آيينه علم نبوي آينده را چگونه مي ديدند كه در مورد خشم و غضب دخترشان چنين سخن گفتند؟

فطرت/ فاطميه(س)