شكوه مكه

تازه از مكه آمده بود. با هم تصاوير تلوزيون را مي ديديم كه خاطرات حج را براي من هم زنده مي كرد.
مي گفت:الله اكبر؛ ببين چه جمعيتي.ببين چه به موقع بر سر نماز حاضر مي شوند. الله اكبر. مي گفت ببين پيش نماز چه قرايت زيبايي دارد...الله اكبر...
پيش خودم گفتم: شايد اگر جلال آل احمد زنده بود اين بار به جاي"غرب زدگي"كتابي مي نوشت به نام"جمعيت زدگي"!
آخر چه كسي گفته هرجا جمعيت بيشتر بود و شكوه و عظمتي در كار بود تمام حقانيت همان جاست؟

مگر يادمان رفته بيشتر بني اسراييل از راه حق منحرف شدند و به گوساله ي سامري گفتند: خدا؟!

فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ فَقَالُواْ هَاذَا إِلَاهُكُمْ وَ إِلَاهُ مُوسيَ‏ فَنَسي‏ضهسه(طه88)
و براي آنان مجسّمه گوساله‏اي كه صدايي همچون صداي گوساله (واقعي) داشت پديد آورد و (به يكديگر) گفتند: «اين خداي شما، و خداي موسي است!» و او فراموش كرد (پيماني را كه با خدا بسته بود)!
---------------------------------------------------
بيشتر بخوانيم:
حق الناس يا حق الله؟
گول نخور برادر
يادي از سپاه حضرت طالوت عليه السلام
عبادت به جز خدمت خلق نيست؟
شنبه ماهي نگير
آتش
وقتي خدا لعنت مي كند
جمعيت اهل سنت بيشتر است پس...

فطرت