ياري گران عالم غيب

توسل جستن و ياري خواستن از ديگران فقط در عالم ماده خلاصه نمي شود. در عالم غيب نيز هر خيري از مسير آن به آدمي مي رسد:

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنيّ‏ِ مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَيكَةِ مُرْدِفِين‏
هنگامي كه استغاثه مي كرديد (كمك مي‏خواستيد) به پروردگار خود پس اجابت كرد براي شما كه من كمك ‏كننده‏ام شما را به هزار تن از فرشتگان دوش به دوش
سوره انفال آيه 9

غرض از اين متن، نقد تفكر نو وهابي بود كه با تفسير جديد و سوء استفاده از گزاره ي مقدس"فقط خدا"ياري رساندن از جانب مخلوقات غيب را منتفي مي داند!‏

بيشتر بخوانيم:
لطفاً به كسي كمك نكنيد!
لطفاً از كسي كمك نگيريد!
خدا تو را كافي است اما...
وسايل مورد نياز جهت زندگي

فطرت