راستي چه انگيزه اي سبب مي شود كه هر روز به رنگي و به شكلي پيامبرمان را بي ارزش جلوه دهيم؟ يك روز عصمت، يك روز علم، يك روز سواد... اين چه دردي است كه بر پيكره ي جهان اسلام افتاده است كه حرمت او را پاس نداريم، ارزش او را بكاهيم و در اين راه نه از صداقت كه از دروغ و خيال و وهم مدد بگيريم! در اين نوشتار برآنيم تا سنت شكني كرده، در مورد سواد نبي صلي الله عليه و آله از ايشان دفاع كنيم.

او بي سواد نبود(2)

متاسفانه برخي از برادران اهل سنت ما اصرار دارند پيامبر صلي الله عليه و آله را بي سواد جلوه بدهند. اما اگر سري به كتب خودشان بزنند خواهند فهميد اين تصويرگري تنها خيال باطل است.

انه قد قرأ صحيفة لعيينة واخبر بمعناها.
(پيامبر صلي الله عليه و آله) نامه شخصي به نام عيينه را شخصاً مطالعه كرد و از آن‌چه در آّن نوشته شده بود، خبر داد.

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - ابن عطية الأندلسي - ج 4 - ص 322 و تفسير القرطبي - القرطبي - ج 13 - ص 352 و تفسير البحر المحيط - أبي حيان الأندلسي - ج 7 - ص 151 و مكاتيب الرسول - الأحمدي الميانجي - ج 1 - ص 96.

قبليبعدي

فطرت