امام زمان(عج) و اهل سنت (2)

شيخ منصور علي ناصف كه از بزرگان الازهر به شمار مي آيد در تأليف خود"التاج الجامع في احاديث الرسول"شماري از روايات نبوي را درباره حضرت مهدي (ع)مي آورد و در ذيل آن ها چنين مي نويسد:
«در ميان علماي سلف و خلف مشهور است كه در آخر الزّمان مردي از اهل بيت پيامبر،كه نام او مهدي است، ظهور خواهد كرد.او بر همه ي كشورهاي اسلامي استيلا خواهد يافت و مسلمانان همه پيرو او خواهند شد.او به عدل رفتار مي كند،و دين را قوت مي بخشد... سخنان و احاديث پيامبر رادرباره ي مهدي، جماعتي از نيكان اصحاب پيامبر، نقل كرده اند و آن احاديث را بزرگان محدثين، در كتابهاي خود، با اسناد و مدارك گرد آورده اند. محدثان بزرگي مانند ابوداوود، ترمذي، ابن ماجه، طبراني، ابويعلي، بزاز،امام احمد حنبل و حاكم نيشابوري... جزو ناقلان احاديث مهدي هستند.»(1)

همچنين ابن حجر،احمد بن مجمدالهيتمي الشّافعي، در كتاب خويش موسوم به"القولُ المُختصَر في علاماتِ المَهدي المُنتظَر"چنين مي نويسد:
«آنچه اعتقاد بدان، به دليل احاديث صحيح،معين و مسلم شده؛ وجود مهدي منتظر است كه در زمان او، دجّال و نيز مسيح خواهند آمد. پس هر جا كه كلمه ي"المهدي"بدون قيد يا اضافه، به كار رفته باشد؛مقصود،هم ايشان است.»(2)
***
1)التاج الجامع للاصول 5/341 2)القول المختصر، ص 74

قبلي بعدي