در كلام نبي صلي الله عليه و آله

پيامبر اسلام بارها و بارها امت خويش را بشارت به قيام مردي الهي از نسل خويش داده اند كه در سايه حكومت او زمين از عدالت سرشار مي گردد.به عنوان مثال به اين روايات كه قطره اي از درياي احاديث مهدويت است، توجه كنيد:
1- رسول خدا (ص)فرمودند:«حتي اگر از عمر دنيا به جز يك روز باقي نمانده باشد،خداوند آن روز را آنقدر طولاني مي سازد تا اين كه مردي از امت من در آن روز قيام كند.اسم آن مرد اسم من است. او زمين را از قسط و عدل پر مي سازد،همانگونه كه از ظلم و جور پر شده است.»(1)
2- رسول خدا (ص)فرمودند:«هر كه قاﺋم از فرزندانم را انكار كند، مرا انكار كرده است.»(2)
3- رسول خدا (ص)فرمودند:«هر كه قيام مهدي را انكار كند، حقيقتا كافر شده است.»(3)

پيامبر اكرم در روايات ديگر،قيام اين بزرگوار را وعده الهي مي شمرند و انكار آن رامساوي با كفر مي دانند.اين مضمون در روايت دوم از طريق شيعه و در روايت سوم از طريق اهل سنت نقل شده است.

***
1)منتخب الاثر،فصل دوم،باب اول،حديث 35
2)كمال الدين شيخ صدوق 2/412
3)"عرف الوردي"جلال الدين سيوطي(بخشي از الحاوي للفتاوي)