كسي آن ها را دوست ندارد.
ما هم دوستشان نداريم.
كسي به ياد آن ها شمعي روشن نمي كند، گلي نمي كارد شعري نمي گويد.
نه اين كه حقشان اين نيست، اتفاقاً حقشان همين است.
آن ها همه چيز را به بازي گرفتند.
خدا را انسان را زندگي را.
آن ها كشتن را دوست داشتند و زندگي را دشمن.
ياس ها از لگد كوبي آن ها نيلوفري شدند.
فقط شيعه نيست كه لعنشان مي كند فقط ملايكه نيستند كه نفرينشان مي كنند كه صاعقه هاي نفرين الهي هم بر آنان فرو فرستاده شده است.

إِنَّ الَّذينَ كَفَرُوا وَ ماتُوا وَ هُمْ كُفَّارٌ أُوليِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلايِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعين(البقرة161)
همانا آنان كه كافر بودند و در كافري مُردند لعنت خدا و فرشتگان و همه مردم بر آنان است.

فطرت