“عثمان” و ايجاد بدعت در نماز عيد!!

همان طور كه بارها يادآوري كرده ام، بنابر اعتقاد مسلمانان انجام دستورات خداوند منوط به رعايت كردن شرايطي است كه خود خداوند متعال به وسيله پيامبرش صلي الله عليه وآله وسلم به مسلمانان ابلاغ كرده است. يكي از عباداتي كه به دستور خداوند بر مسلمين واجب شده، نماز عيد است. گذشته از تمام شرايطي كه براي نماز عيد مقرر گريده، شكل كلي آن عبارت است از: ابتدا دو ركعت نماز و سپس دو خطبه. اهل سنت نيز در كتب معتبرشان اين شكل كلي را براي نماز عيد، نقل كرده اند.
صحيح مسلم و ديگر كتب اهل سنت، از پيامبر خدا صلي الله عليه وآله وسلم نقل كرده اند كه خطبه هاي نماز عيد پس از دو ركعت نماز خوانده مي شود (1).
اين در حالي است كه عثمان سومين خليفه اهل سنت، دو خطبه را پيش از دوركعت نماز خوانده است (2).

آيا يكي از شرايطي كه عثمان هنگام منصوب شدن به خلافت از سوي شورايي كه توسط عمر تعيين شده بود، پذيرفت و بدان متعهد شد، رعايت سنت پيامبر صلي الله عليه وآله وسلم نبوده است؟ آيا بنابر نقل صحيح مسلم، پيامبر خدا صلي الله عليه وآله وسلم خطبه هاي نماز را پس از دو ركعت نماز عيد نمي خوانده اند؟ پس چرا عثمان بر خلاف سنت رسول گرامي اسلام صلوات الله عليه عمل كرده است؟ آيا اهل سنت بين درستي عمل عثمان و صحيح بودن كتاب مسلم، كدام را انتخاب مي كنند؟ يا بايد بپذيرند كه عثمان بر خلاف سنت رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم عمل كرده و يا بايد قبول كنند كه مطالب موجود در صحيح مسلم نمي تواند تماما صحيح باشد. اگر خليفه اي به رعايت سنت پايبند نباشد، از ديگر مسلمين چه انتظاري مي رود؟!

پي نوشت ها:
1- برخي منابع اهل سنت:
الف- صحيح مسلم، جلد2، صفحه5، ناشر: دارالفكر، بيروت، لبنان
ب- سنن ترمذي، جلد2، صفحه411، حديث 531
2- برخي منابع اهل سنت:
الف- نيل الاوطار من احاديث سيد الاخيار، شوكاني، جلد3، صفحه294، ناشر: دارالحديث، قاهره، مصر
ب- فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر عسقلاني، جلد2، صفحه524، ناشر: دارالريان للتراث، قاهره، مصر
ج- تاريخ الخلفاء، سيوطي، صفحه165، ناشر: الشريف الرضي، قم، ايران

وبلاگ بياييد بيشتر بدانيم(سيد حيدر حسيني)