ديدگاه پيامبر نسبت به علي و راه علي

رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم به عمّار فرمود:

اگر همه مردم به راهي رفتند و علي به راه دگر، تو به راه علي‏بن ابي‏طالب عليه السلام برو و مردم را رها ساز.

(فرايد السمطين 1 /178)

سايت فطرت