سفارش علاّمه اميني

حجة الاسلام دكتر اميني چنين مي نويسد:
پس از گذشت چهار سال از فوت مرحوم پدر بزرگوارم آية اللّه علاّمه اميني نجفي يعني سال يك هزار و سيصد و نود و چهار هجري قمري، شب جمعه اي قبل از اذان فجر ايشان را در خواب ديدم. او را شاداب و خرسند يافتم. جلو رفته و پس از سلام و دست بوسي عرض كردم: پدر جان! در آنجا چه علمي باعث سعادت و نجات شما گرديد؟ گفتند: چه مي گويي؟
مجدّداً عرض كردم: آقاجان! در آنجا كه اقامت داريد، كدام عمل موجب نجات شما شد؟ كتاب الغدير... يا ساير تاليفات... يا تاسيس و بنياد كتابخانه اميرالمؤمنين عليه السلام؟ پاسخ دادند: نمي دانم چه مي گويي. قدري واضح تر و روشن تر بگو! گفتم: آقاجان! شما اكنون از ميان ما رخت بر بسته ايد و به جهان ديگر منتقل شده ايد. در آنجا كه هستيد كدامين عمل باعث نجات شما گرديد از ميان صدها خدمت و كارهاي بزرگ علمي و ديني و مذهبي؟ مرحوم علاّمه اميني درنگ و تامّلي نمودند. سپس فرمودند: فقط زيارت ابي عبداللّه الحسين عليه السلام. عرض كردم: شما مي دانيد اكنون روابط بين ايران و عراق تيره و تار است و راه كربلا بسته. چه كنم؟ فرمود: در مجالس و محافلي كه جهت عزاداري امام حسين عليه السلام برپا مي شود شركت كن. ثواب زيارت امام حسين عليه السلام را به تو مي دهند. سپس فرمودند: پسرجان! در گذشته بارها تو را يادآور شدم و اكنون به تو توصيه مي كنم كه زيارت عاشورا را هيچ وقت و به هيچ عنوان ترك و فراموش نكن. مرتباً زيارت عاشورا را بخوان و بر خودت وظيفه بدان. اين زيارت داراي آثار و بركات و فوايد بسياري است كه موجب نجات و سعادتمندي در دنيا و آخرت تو مي باشد... و اميد دعا دارم. آري! علاّمه اميني با كثرت مشاغل و تاليف و مطالعه وتنظيم و رسيدگي به ساختمان كتابخانه اميرالمؤمنين عليه السلام در نجف اشرف مواظبت كامل به خواندن زيارت عاشورا داشتند و سفارش به زيارت عاشورا مي نمودند و به اين جهت خودم حدود سي سال است مداوم به زيارت عاشورا مي باشم.

داستانهايي از علما/عليرضا حاتمي

سايت سلام شيعه