يكي از دلايل اثبات وجود حضرت مهدي(عج)

صدور توقيع از حضرت حجت يكي از دلايل اثبات وجود آن بزرگوار است
معاون موسسه اسراء صدور توقيع از حضرت حجت را از جمله دلايل وجود آن بزرگوار دانست و گفت: در استنباط احكام فقهي به توقيعات استناد مي شود.
حجت الاسلام علي روح الهي، معاون موسسه اسراء پيرامون معناي لغوي كلمه توقيع به خبرنگار شبستان گفت: در كتب روايي، فقهي و تاريخي شيعه، قسمتي از مكتوبات ايمه اطهار (ع) به عنوان توقيعات آمده است و عمده آنها از لحاظ كيفيت و كميت توقيعاتي است كه از سوي امام زمان (عج) صادر شده است.
وي اظهار داشت: در كتاب الغيبه شيخ طوسي و جلد 51 بحارالانوار آمده است كه در سال 312 هجري قمري از سوي حضرت بقيه الله در مورد گمراهي و انحراف ابن ابي عزاقر شلمغاني توقيعي صادر شد كه ناظران عيني گفته اند، هنوز مركب آن تر بود و خشك نشده بود.
وي با اشاره به اينكه علماي شيعه در رشته هاي مختلف اعتقادي، فقهي و اخلاقي به توقيعات حضرت مهدي (عج) استناد و استدلال مي كنند، بيان كرد: بعضي از علما اصل صدور توقيع را از آن حضرت، از جمله دلايل وجود شريف آن بزرگوار برشمرده اند.
وي افزود: مرحوم شيخ علي اكبر نهاوندي فرموده است:"تماميت اين توقيعات شريفه و مكتوبات منيفه چنانكه در اول رقم دوم از توقيعات ذكر كرده ام از جمله دلايل بر ثبوت و اثبات وجود فايض الجواد آن بزرگوار است زيرا كه مكتوب و توقيع بدون كاتب و موقع بلكه مطلق اثر بدون موثر نشود و نشايد".
حجت الاسلام روح الهي اظهار داشت: در فقه نيز توقيعات را به منزله يك دليل و حجت شرعي مي شمارند و در استنباط احكام به آنها استناد مي كنند كه اين كار با بررسي سند و ارزيابي راويان توقيع از جهت ديانت و وثاقت شروع مي شود همان گونه كه قاعده برخورد با هر حديث و روايت همين است و پس از اطمينان يافتن از صحت سند بر آن اعتماد مي كنند و به عنوان يك حديث معتبر با آن مواجه مي شوند و سپس دلالت آن را به بحث مي گذرانند.
وي با اشاره به اينكه در چندين مورد راويان تصريح كرده اند كه توقيعات مقدسه حضرت مهدي (عج) به دستخط شريف خود آن حضرت صادر مي شده است، گفت: جمعي از بزرگان محدثين و وكلاي آن حضرت با خط امام عصر (عج) آشنا بودند و آن را مي شناختند و عبارت"فوقع بخط، بخط اعرفه، رايت التوقيع بخط"از كتاب تاريخ الغيبه دليل اين مطلب است.
دبير مجله راه آورد نور اذعان داشت: در بعضي روايات كه در جلد سوم كتاب مناقب آمده اشاره شده است كه با توجه به اينكه در طول مدت نيابت نواب اربعه، اين توقيعات به طور يكنواخت ظاهر مي شد شيوه اي كاملا مطمين براي يقين به صدور آنها از شخص امام (ع) بود و راه را براي افراد فرصت طلب و مغرض مي بست كه هرگز نتوانند نامه هاي جعلي به نام آن حضرت درست كنند و مردم را به وسيله آن فريب دهند.
وي با اشاره به اينكه معمولا بعضي از افراد معتمد توقيعات به خط امام (ع) را مشاهده مي كردند، گفت: افرادي كه توقيعات را مشاهده مي كردند از روي آنها نسخه برداري و رونويس مي كردند يا مضمون آنها را به ذهن مي سپردند و بعضي از توقيعات را به اقتضاي مصلحت در بين عموم شيعيان منتشر مي كردند.


پايگاه خبري المذهب