حكمت روزه از منظر اهل بيت (عليهم السلام)

روزه از ابعاد مادي و معنوي، جسمي و روحي بوده و داراي فوايد بسياري است. روزه جسم و روح را پالايش مي كند، اگر در روزه‌ داري به تمامي جهات توجه كنيم در پايان ايام روزه داري، روح و جسمي تزكيه شده خواهيم داشت، پيامبر و اهل بيت در مورد روزه توصيه ها و حكمتهاي بسياري دارند.

پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله) و روزه
پيامبر خدا فرمود: صوموا تصحوا. روزه بگيريد تا صحت و سلامتي خويش را تضمين كنيد.
حضرت رسول در روايت ديگري مي فرمايد: لكل شيء زكاة و زكاة الابدان الصيام. براي هر چيزي زكاتي است و زكات بدنها روزه است.
و نيز ايشان در جايي ديگر مي فرمايد: المعدة بيت كل داء والحمية رأس كل دواء. معده مركز و خانه هر دردي است و پرهيز و اجتناب (از غذاهاي نامناسب و زياد خوردن) اساس و رأس هر داروي شفا بخش است.

حضرت علي (عليه السلام) و روزه
امام در قسمتي از يكي از خطبه ها مي فرمايد: و مجاهدة الصيام في الايام المفروضات، تسكينا لاطرافهم و تخشيعا لابصارهم، و تذليلا لنفوسهم و تخفيفا لقلوبهم، و اذهابا للخيلاء عنهم و لما في ذلك من تعفير عتاق الوجوه بالتراب تواضعا و التصاق كرايم الجوارح بالارض تصاغرا و لحوق البطون بالمتون من الصيام تذللا.
با روزه گرفتن هاي دشوار، در روزهايي كه واجب است، اندامها با اين كار آرام مي گيرد و ديده ها خاشع و جانها خوار مي گردد و دلها سبك مي شود و خودبيني از ايشان به وسيله اين عبادتها زدوده مي گردد و با گزاردن چهره هاي شاداب با تواضع بر خاك و با نهادن مواضع سجده بر زمين خود را در مقابل خدا خرد مي نمايند و اينكه با روزه داري شكمها به پشت مي رسند.

روزه؛ آزمايش اخلاص
حضرت علي (ع) در جاي ديگري مي فرمايد: والصيام ابتلاء لاخلاص الخلق. روزه براي آزمايش نمودن اخلاص مردم است.

روزه سپر در مقابل عذاب الهي
حضرت در قسمتي ديگر از نهج البلاغه مي فرمايد: صوم شهر رمضان فانه جنة من العقاب. در اين بحث امام يكي از دلايل وجوب روزه ماه رمضان را، سپر و مانع در مقابل عقاب الهي دانسته اند. يعني روزه موجب غفران و آمرزش گناهان است.

امام رضا (عليه السلام) و روزه
وقتي از حضرت درباره فلسفه روزه مي پرسند، مي فرمايد: همانا مردم مأمور به روزه گرفتن شدند تا درد و ناگواري هاي گرسنگي و تشنگي را دريابند و آنگاه استدلال كنند بر سختي هاي گرسنگي و تشنگي و فقر آخرت كه پيامبر اكرم در خطبه شعبانيه فرمود:"واذكروا بجوعكم و عطشكم جوع يوم القيمة و عطشة". به وسيله گرسنگي و تشنگي از روزه داريتان، گرسنگي ها و تشنگي هاي روز قيامت را به ياد آوريد، كه اين يادآوري انسان را به فكر تدارك براي قيامت مي اندازد تا جد و جهد بيشتري در كسب رضاي خدا بنمايد.
امام رضا (ع) در جايي ديگر درباره فلسفه روزه اين چنين مي فرمايد: علت روزه براي درك درد گرسنگي و تشنگي است تا بنده، ذليل، متضرع و صابر باشد. همچنين در روزه شكستگي شهوات وجود دارد.


سايت شيعه نيوز