درباره حضرت فاطمه سلام الله عليها در صحيح بخاريصحيح مسلم و به روايت عايشه
(به بهانه ي 20 جمادي الاخري ولادت حضرت فاطمه سلام الله عليها)

در ((صحيح بخاري)) آمده كه پيامبر خدا (ص) مي فرمود:
فاطمه پاره تن من است هر كس خشمگينش سازدمرا به خشم آورده است.

و مسلم در صحيح خود روايت كرده كه فرمود:
فاطمه پاره اي از من است آنچه خشنودم مي سازد او را خشنود مي كند و آنچه آزارم مي دهد او را نيز مي آزارد.
ابن حجر در ((الاصابه)) ترمذي در ((صحيح))خود و نسايي و ديگر محدثين همين روايت را به مضمون يا عيناً نقل كرده اند و از بس كه چنين رواياتي از پيامبر نقل شده اگر نه در لفظ در معني به صورت روايات متواتردرآمده است.

و در ((المستدرك)) به سندي كه به ((جميع بن عمير)) منتهي مي شود روايتي آورده كه مي گويد:
همراه مادرم پيش عايشه رفتم و از پس پرده شنيدم كه در پاسخ به پرسش مادرم راجع به علي (ع) مي گفت: از مردي سيالم مي كني كه به خدا سوگند هيچ مردي از علي و هيچ زني از فاطمه در سراسر گيتي نزد پيامبر خدا (ص) عزيزتر و محبوبتر نبود.

و در روايت ((كنز العمال))(رسول خدا صلي الله عليه وآله وسلم) مي فرمايد:
هر كسي خويشي دارد كه به آنها وابسته است مگر فرزندان فاطمه. من خويش و ولي آنها هستم. آنها از سرشت من آفريده شده اند پس واي بر آنها كه فضلشان را منكرند هر كس آنها را دوست داشته باشد خداي را دوست داشته و هر كس به خشمشان آورد خدا را خشمگين ساخته است.(1)


(1): كتاب"ايمه اثنا عشر"نوشته: هاشم معروف الحسني ترجمه شده با نام"زندگي دوازده امام"مترجم محمد مقدس ج1 ص 68 و 69 و 73

سايت فطرت