اگر سفر ميرويد اين نكات را كه دستور اهل بيت عليهم السلام است را حتي المقدور رعايت فرماييد تا از سفر بهره كافي ببريد.

مطالب از كتب معتبر زير استخراج شده است:

🔹من لايحضره الفقيه ج3 شيخ صدوق

🔹آداب سفر در فرهنگ نيايش (ترجمه كتاب الامان از سيدبن طاووس)

🔹تحفه الزاير علامه مجلسي

_____________________________

🔸1.سفر را با صدقه آغاز كنيد. (امام صادق عليه السلام من لايحضره الفقيه ج3 ص138)

🔸2.قدري تربت سيدالشهداء با خود برداريد. (تحفه الزاير مجلسي)

🔸3.قبل از بيرون رفتن از منزل دو ركعت نماز بخوان و از خداوند درخواست خير كن. (تحفه الزاير ص8)

🔸4.دعاي خروج از منزل را بخوان چه در سفر چه در حضر

بسم الله آمنتُ بالله توكلتُ علي الله ماشاءالله و لا حول و لا قوة الّا بالله. (من لايحضره الفقيه ج3 ص143)

🔸5.روز شنبه يا پنجشنبه سفر را آغاز كن. (پيامبر و امام صادق عليهماالسلام من لايحضره الفقيه ج3 ص267)

🔸6.نيت خوب براي سفر فراموش نشود. (آداب سفر سيد بن طاووس)

🔸7.قبل از سفر وصيت كن.

🔸8.مستحب است پيش از سفر غسل كني.

🔸9.انگشتر عقيق به دست كن كه باعث حفظ و ايمني در سفر است. (امام صادق عليه السلام)

🔸10.در چهره همسفران بسيار بخند.(خوشرو باش) (امام صادق عليه السلام)

🔸11.با سخاوت با همسفران رفتار كن. (امام صادق عليه السلام)

🔸12.در سه چيز از آنها سبقت بگير: 1.نماز خواندن 2.خاموشي بسيار 3.سخاوتمندي

🔸13.اگر همسفران مشغول كار بودند تو هم كار كن.

🔸14.وقت نماز رسيد فوراً بخوان. (امام صادق عليه السلام)

🔸15.هنگامي كه به مقصد رسيدي قبل از خوردن اولين طعام مقداري از آن را صدقه بده. (امام صادق عليه السلام)

🔸16.سفر در روزهاي زير از ماه قمري كراهت دارد:

3 4 5 6 13 16 21 24 25 و 26

صدقه بده و آية الكرسي بخوان هروقت خواهي سفر كن.

🔸17.سفر در زمانيكه ماه در برج عقرب است كراهت دارد. (امام صادق عليه السلام كافي و من لايحضره الفقيه و تحفه الزاير)

🔸18.پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله پنج چيز در سفر برميداشتند:

آينه سرمه دان مسواك شانه و مقراض(قيچي) (وسايل ج11 ص426)

🔸19.خواندن آية الكرسي از سه جانب (روبرو راست و چپ)

🔸20.درب خانه بايست و تسبيح حضرت زهرا سلام الله عليها را بگو.

🔸21.خواندن سوره حمد از روبرو سمت راست و سمت چپ.

🔸22.سوره توحيد را 11بار بخوان.

🔸23.سوره قدر ناس فلق را بخوان سپس به همه بدن و اموال خود دست بكش و بعد صدقه بده.

🔸24.حتي المقدور تنها سفر نرو.

🔸25.اگر تنها به سفر رود دعاي زير را بخواند:

ماشاالله لاحول و لا قوة الا بالله

اللهم آنِسْ وحشَتي و آعِنّي علي وحدتي و اَدِّ غَيبتي.(تحفه الزاير ص13)

🔸26.موقع سوار شدن بگو:

بسم الله و الله اكبر.

🔸27.در هر سرازيري كه ميروي بگو سبحان الله

🔸28. در هر سربالايي بگو: الله اكبر

🔸29. چون به منزل فرود آيي بگو:

اللهم نزلني منزلا مباركا و انت خيرالمنزلين

🔸30.پيش از آنكه بنشيني دو ركعت نماز بخوان و بگو:

اللهم ارزقنا خير هذه البقعةِ اَعذنا من شرّها. اللهم اَطعِمنا مِن جَناها و اعِذنا مِن وباها و حبِّبنا الي اهلها و حبِّبْ صالِحي اهلها الينا.

🔸31.چون اراده برگشت كني دو ركعت نماز بخوان و از خدا طلب حفظ نما و وداع كن آن منزل و اهل آن را زيرا كه هر موضع را اهلي هست از ملايكه و بگو:

السلام علي ملايكة الله الحافظين السلام علينا و علي عبادالله الصالحين و رحمة الله و بركاته. (ص19 تحفه الزاير)

🔸32.اگر راه را گم كردي بگو:

يا صالحُ يا اباصالحٍ ارشدونا الي الطريق يرحمكم الله.(ص20 تحفه الزاير)

🔸33.توشه فراوان و حلال و لذيذ و گوارا بردار.

🔸34.اسرار همسفران را كتمان كن.

🔸35.زياد مزاح و شوخي كن ولي خداوند را به خشم نياور.

🔸36.نماز را به جماعت بگذار.

🔸37.هر وقت بي كار بودي بر تو باد به خواندن دعا.(من لايحضره الفقيه ج3 ص177 و 178)

فطرت