بهترين كساني كه روي زمين راه مي روند

رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم فرمود: خداوند اين خلق را عذاب نمي‏كند مگر به گناه عالماني كه درباره فضل علي و خاندان او - عليهم السلام - حق‏پوشي مي‏كنند! هشدار، كه گذشته از پيامبران و رسولان الهي هيچ كس برتر از شيعيان علي عليه السلام بر روي زمين راه نمي‏رود، آنان كه امر او را هويدا مي‏كنند و فضل او را نشر مي‏دهند، آنانند كه غرق رحمت الهي مي‏شوند و فرشتگان برايشان آمرزش مي‏طلبند؛ واي، همه واي بر هركه درباره او حق‏پوشي كند.

الدمعةالساكبة / 82

سايت فطرت