شيعه يعني.....

امير مؤمنان عليه السلام پس از روزگاري دراز يكي از شيعيان خود را ديد كه آثار پيري در او نمايان بود و هنوز تند و چالاك راه مي‏رفت.

فرمود:"اي مرد، سنّ تو بالا رفته!"
گفت:"در اطاعت تو اي اميرمؤمنان."

فرمود:"هنوز تند و چالاك هستي!"
گفت:"بر ضد دشمنان تو اي اميرمؤمنان."

فرمود:"هنوز در تو رمقي مي‏بينم!"
گفت:"آن هم در اختيار توست اي اميرمؤمنان."


بحارالانوار 42 / 186

سايت فطرت