پنج درس آموزنده و ارزنده

1 - روزي حضرت رسول صلّي اللّه عليه و آله در جمع عدّه اي از اصحاب خود فرمود:


خداوند متعال، هفت هزار سال پيش از آن كه دنيا را بيافريند، من وعليّ و فاطمه و حسن و حسين عليهم السّلام -، را آفريده است.
يكي از اصحاب به نام معاذ بن جبل سؤ ال كرد: در اين مدّت زمان طولاني كجا و در چه حالي بوديد؟
حضرت فرمود: در پيشگاه عرش الهي، مشغول تسبيح و حمد وثناي خداوند سبحان بوديم.(73)
2 - روزي حضرت رسول صلّي اللّه عليه و آله بر گروهي از انصار كه در يكي از خانه هايشان اجتماع كرده بودند، وارد شد و پس از سلام بر آن ها، فرمود:

در چه حالتي هستيد؟
پاسخ دادند: مؤ من هستيم، حضرت فرمود: آيا بر ادّعاي خود دليل و برهاني هم داريد؟
گفتند: بلي، در حال رفاه و نعمت، شكر و سپاس خدا گوييم و در حال سختي و مصيبت، صبور و شكيبا هستيم، و به آنچه از طرف خداوند به ما مي رسد، راضي و خوشنود مي باشيم.
حضرت فرمود: بلي، شما درست گفتيد، ثابت قدم باشيد.(74)
3- امام عليّ صلوات اللّه عليه حكايت فرمايد:

هنگامي كه جنازه برادرم حمزه را آوردند، حضرت رسول صلّي اللّه عليه و آله به همسران خود دستور داد كه براي خانواده اش طعام تهيّه كنند و براي ايشان بفرستند؛ چون آن ها مصيبت ديده اند و حوصله تهيّه غذا را ندارند.
همچنين دستور فرمود: در همين غذايي كه براي صاحبان عزا مي فرستيد؛ شما نيز با آنان، هم غذا شويد.(75)
4 -امام محمّد باقر عليه السلام فرمود:

روزي عمّار ياسر نزد حضرت رسول صلّي اللّه عليه و آله حاضر شد و عرض كرد: يا رسول اللّه! من شب گذشته، جُنب شدم و چون آب براي غسل نداشتم، لباس هاي خود را در آوردم و سپس روي خاك ها افتادم و در خاك ها غلتيدم تا تمام بدنم خاك مال شود.
حضرت تبسمّي نمود واظهار داشت: اين كار صحيح نبود و سپس كف دست هاي خود را بر زمين زد و كف دست راست خود را بر پشت دست چپ و نيز دست چپ را بر پشت دست راست كشيد.
و بعد از آن با دو كف دست بر پيشاني خود مسح نمود و افزود: اين چنين تيمّم كنيد كه خداوند دستور داده است.(76)
5- عبداللّه بن عبّاس حكايت كند:

روزي عدّه اي از فقراء و مساكين نزد رسول خدا صلّي اللّه عليه و آله آمدند و اظهار داشتند: يا رسول اللّه! ثروتمندان، همانند ما نماز و روزه انجام مي دهند و نيز چون ثروت دارند صدقه مي دهند و انفاق مي كنند؛ ولي ما محروم هستيم و توان انجام اين خيرات را نداريم.
حضرت رسول فرمود: هنگامي كه سلام نماز را گفتيد، 33 مرتبه بگوييد: سبحان اللّه، و 33 مرتبه الحمد للّه، و 34 مرتبه اللّه اكبر، وبعد از آن 30 مرتبه لااله الاّ اللّه بگوييد تا تمامي آنچه را كه ثروتمندان انجام مي دهند، شما هم ثواب آن را دريابيد.(77)

73- علل الشّرايع: ص 139، مدينة المعاجز: ج 3، ص 229، ح 9.
74- مستدرك الوسايل: ج 2، ص 421، ح 10، دعايم الاسلام: ج 1، ص 223.
75- دعايم الاسلام: ج 1، ص 239، مستدرك الوسايل: ج 2، ص 380.
76- مستدرك الوسايل: ج 2، ص 536، ح 2 و 3.
77- مستدرك الوسايل: ج 5، ص 39، ح 5، جامع الا خبار: ص 63.
lbif kd,c