به گزارش خبرگزاري اهل بيت(ع) ـ ابنا ـ گروه تروريستي ـ تكفيري داعش در سايت ها و شبكه هاي مجازي طرفداران خود را به حملات تروريستي با خودرو در اروپا و غرب تشويق كرد.

اين گروه تروريستي در يكي از اعلاميه هاي خود روي تصوير كاميون بزرگ خونين نوشته است"با كاميون آنها را زير بگيريد و همه را بكشيد."

همچنين جماعت"محرر الانصار"از گروه هاي تروريستي وابسته به داعش در اعلاميه هايي طرفداران خود را دعوت كرد تا مردم را به آتش بكشند و با سلاح هاي فردي حملات خود را انجام دهند.

حمله تروريستي با خودرو و زيرگرفتن عابران پياده راحت ترين روش حمله از نظر تروريست هاست كه نيازي به اسلحه و مهمات ندارد.

از ديدگاه كارشناسان تشويق به حمله تروريستي با خودرو در اروپا از سوي داعش پس از شكست اين گروه تروريستي براي برنامه ريزي عمليات هاي بزرگ طراحي شده است.

..........................
پايان پيام/ 167خبرگزاري اهل البيت (ع)