سخنگوي دولت اسلامي عراق و شام در اظهاراتي بي سابقه تاكيد كرد كه القاعده از جهاد منحرف شده و در صفوف مبارزان شكاف ايجاد كرده است.

به گزارش فارس به نقل از ايلاف «ابو محمد العدناني» سخنگوي دولت اسلامي عراق و شام (داعش) در پيامي صوتي كه امروز منتشر شد با انتقاد از القاعده تاكيد كرد كه اقدامات اين گروه جهاد نيست. العدناني گفته كه اقدامات القاعده ديگر جهاد نيست بلكه ايجاد شكاف ميان صفوف مبارزان عشق بازي با طاغوتيانهمصدايي با منحرفان و حمايت از پست فطرتان است.

وي با اشاره به اينكه القاعده در حال سنگ اندازي در مسير تشكيل خلافت اسلامي داعش در عراق و شام است تاكيد كرد كه مشكل ما قتل فلاني يا بيعت فلاني نيست بلكه مشكل در روش منحرف القاعده است. رسانه‌هاي خبري بارها گزارش داده بودند كه داعش از ماه دسامبر تا كنون درگيري‌هاي شديدي با ديگر گروه‌هاي تروريستي در سوريه به ويژه جبهه النصره كه شاخه القاعده در سوريه است دارد و در اين درگيري‌ها ۴ هزار نفر كشته شده‌اندتابناك