شبكه خبري الميادين با تهيه گزارشي تحت عنوان"رييس جديد سازمان اطلاعات عربستان كيست"به معرفي رييس جديد اين سازمان كه بنا به اعلام شبكه الميادين شخصيتي ناشناخته در محافل عربستان است پرداخت.

به گزارش ايسنا در اين گزارش آمده است: يوسف بن علي الادريسي رييس جديد دستگاه اطلاعات عربستان شخصيتي"ناشناخته"در محافل سياسي عربستان محسوب مي‌شود و در طول 38 سال گذشته وي نخستين كسي است كه جزو خانواده سلطنتي حاكم در عربستان نيست و توانسته چنين سمتي را بر عهده بگيرد.

براساس اين گزارش از حدود 38 سال گذشته چنين اتفاقي در عربستان نيفتاده بود.

اولين حضور يوسف بن علي الادريسي در محافل عربستان به سال 2013 و زماني كه ملك عبدالله بن عبدالعزيز پادشاه عربستان طي مراسمي سمت وي را به معاون رييس دستگاه اطلاعات ارتقا داد بازمي‌گردد.

الادريسي شخصيتي ناشناخته‌ در محافل عربستان است و نام وي تنها در سال 2013 در سه مراسم با حضور پادشاه عربستان ذكر مي‌شود كه طي همه اين مراسم‌ها مناصب الادريسي به سرتيپ اول و پس از آن به معاون رييس دستگاه اطلاعاتي و اخيرا به عنوان رييس دستگاه اطلاعات ارتقا داده شد.

از زمان تاسيس دستگاه اطلاعات عربستان محمد بن عبدالله العيبان سعيد بن عبدالله كردي و عمربن محمود شمس تنها كساني بودند كه جزو خاندان سلطنتي نبودند و توانستند رياست دستگاه اطلاعات عربستان را بر عهده بگيرند.

پس از اين افراد به ترتيب تركي الفيصل نواف بن عبدالعزيز مقرن بن عبدالعزيز و بندر بن سلطان اين سمت را عهده‌دار شدند.

ملك عبدالله بن عبدالعزيز روز سه شنبه طي حكمي بندر بن سلطان را بنا به درخواست خود وي از رياست سازمان اطلاعات عربستان بركنار كرد و يوسف ادريسي را به جان وي گماشت.

برخي تحليلگران معتقدند كه بندر احتمالا به دليل عدم رضايت آمريكا از موضع عربستان در قبال بحران سوريه و حمايت اين كشور از گروه‌هاي افراطي كنار گذاشته شده اما يك ديپلمات عربستاني پيشتر به آسوشيتدپرس گفته بود كه بندر بدون تاييد پادشاه عربستان هيچ تصميمي نمي‌گيرد.
تابناك