به گزارش خبرگزاري اهل‏بيت(ع) – ابنا - شيخ"صالح الجدعان"، اظهارات منسوب به وي مبني بر اينكه"خطيبان شيعه مسيوليت خشونت‏ها عليه جوانان شيعه كه در حوادث مدينه چندي پيش صورت گرفت را برعهده دارند"، رد كرد.

وي كه از علماي سرشناس شيعه در مدينه منوره محسوب مي‏شود در ادامه خاطرنشان كرد: زيارت بقيع حق طبيعي و اساسي شيعيان است.

شيخ صالح الجدعان از دولت عربستان خواست تا شرايط مناسبي براي زيارت شيعيان فراهم آورده و از اعمال خشونت‏آميز هييت امر به معروف و نهي از منكر در مدينه جلوگيري كند.

وي همچنين از پيروان همه مذاهب اسلامي دعوت كرد تا رفتار خود با يكديگر را بهبود بخشيده و وحدت اسلامي را حفظ كنند.

1388/04/24 5:12 PM - ابنا