شيطان كه از نوع جن است و براي چند هزار سال به ظاهر خود را در زمره ملايك جازده بود و عبادت ظاهري خداوند را مي كرد پس از امتحان سختي كه خدا از ملايك انجام داد و دستور داد از من اطاعت كرده و به گِل آدم سجده كنيد تمام ملايك كه مطيع محض خدابودند سجده كردند به جز ابليس كه ماهيت خود را آشكار كرد و گفت من از جنس آتشم و آدم ازجنس گِل و خاك و من برترم! و پيروي از هواي نفس كرد و از رحمت خدا رانده شد.

در بيشتر جوامع و اديان شيطان مظهرنافرماني و گناه و زشتيها وبديها و شرور است.امّا در برخي از فرقه هاي يهود شيطان پرستي يا عرفان يهود كه (كابالا) نام دارد تبليغ مي شود.

بايد دانست كه همواره در وجود انسان مظاهر خدا و شيطان در حال ستيز هستند بستگي به تربيتي كه شخص از آن برخوردار است يا نيروهاي الهي بر نفس چيره مي شوندو يا اهريمني.اگر انسان ها دايماً خودسازي معنوي نداشته باشند گاه نيروهاي اهريمني دروني و هوي ونفس اماره به بديها بر نيروهاي خدا دوست غلبه مي كنند و انسان از شياطين پيروي مي كند به گناه و ظلم و تجاوزبه حقوق ديگران يا ظلم به نفس خود دچار مي شود.مكاتب شيطان پرستي كه ريشه اش صهيونيستي و يهودي است تلاش بر آن دارند كه با رمان ها و فيلم ها و تبليغات و…مردم را به سوي بي خدايي و ضد خدايي و غلبه دادن نيروي هاي اهريمني بر رحماني دعوت مي كنند.

البته هدف گردانندگان پشت صحنه اين فرقه ها و مسلك ها اعتراض به وضع موجود و انتقاد منفي و مبارزه حكومت ها و آرمان هاي اخلاقي و ديني است و البته جايگزين كردن افكار و فرهنگ استعمار است.

براي تسلّط بربرمنابع زميني وانساني وهمه چيز بشرومسلط شدن بر جهان است.

يكي از روش هاي جذب نيرو و كشاندن جوانان و مردم به سوي اديان و فرقه هاي جديد و از جمله شيطان پرستي استفاده از هنر ها ونماد هاي شيطاني است.از طريق موسيقي و مدگرايي و سمبل هاي شيطاني روي لباس هاگردن بند و دستبند ساعت انگشتر و لباس هاي و تمام موارد مصرفي زندگي فرهنگ استعماري و شيطاني را رواج داده وتبليغات زيادي براي استفاده مردم از نماد ها مي كنند تا به تدريج با تقليد مردم و همانند مردم را همفكر و هم مرام خود سازند.

شيطان پرستان به روش هاي مختلف تبليغ مي كنند كه ما اكنون در دوران آخر الزمان و غلبه نيروهاي شرور شيطاني بر نيروهاي خير و پاكي به سر مي بريم.

براي مثال پولانسكه در فيلم گابريل توليد سال 2008ميلادي به گونه اي وانمود مي كند كه كل زمين را ظلمات و ظلم و تاريكي فراگرفته وخدافرشتگاني را براي نجات زمينيان مي فرستد ولي آنها هم آلوده مي شوند وگابريل يا جبرييل از خدا نا اميد شده و به آسمان بازمي گردد و نمي گذارد فرشتگان ديگربه زمين فرود آيند.اين نوع فيلم ها تلقين مي كند كه خدا ديگر مغلوب شده و نيروهاي اهريمني كل زمين را مملو از ظلم مي كنندپس غلبه و اصالت از آن هاست!

فرقه هايي همچون وهابيت بهاييت مسيحيت جديد با رويكرد صهيونيستي بوديسم يوگامديتيشن و امثال آنها از فرقه هاي نوظهوري هستند كه رويكرد منفي و سلبي نسبت به دين دارند دين ستيزي و عقل ستيزي وجه مشترك اين فرقه هاست.شستشوي مغزي از راه هايي است كه در اين فرقه هاي مخفي آموزش دادخ مي شود و تاجايي مي رسند كه اگر نتوانند در هدفشان موفق شوند خودكشي مي كنند!

ماهيت فرقه ها وعرفان هاي نوظهور:

درعرفان هاي هندي آمريكايي چيني مسيحي يهودي و…

نماد هاي شيطاني و شيطان پرستي وجه مشترك همه آنهاست.

اكثر اينها (انسان محور) يا خود پرستيعني اصالت را به خود انسان مي دهند.

تمام آموزه هاي اين فرقه ها به خودپرستي برمي گردد و اصالت فرد و انسان مثلاً:خلسه تنهايي تمركز مديتيشن و تا حتي خود خدايي بالا مي رود و خود را خدا مي داند!

2-اين فرقه ها ضد معادند يا به تناسخ اعتقاد دارند يعني مي گويند جسم انسان ميميرد ولي روح زنده مانده و به جسم ديگري وارد شده و همينطورتا ابد تا روح به كمال برسد! و معادشان همين است!

3-سومين ويژگي اين فرقه ها دين ستيز بودن آنهاست و به خصوص با اسلام مبارزه مي كنند مثل وهابيت كه ضد دين است و با كشتارهايش در اسلام هراس ايجاد مي كند.و نيز(فردمحور) است و يك فرد را تاخدا بالا مي برد.

4-فرد را از جامعه جدا مي كنند با يوگا خلسه مديتيشن و كسب آرامش فردي و با حيله و نيرنگ هاي شيطاني مغالطه مي كنند كه مگر نماز به انسان آرامش نمي دهد يوگا هم آرامش مي دهد البته شايد به طور موقت هم به آرامش طاهري برسند اما در انزوا درحاليكه اسلام راستين با خدمت و ايثار در جامعه و همدردي با مردم و نيازمندان به آرامش روحي و كمال معنوي مي رسد.

5-اين فرقه ها عقل ستيزندو لذا زيردستانشان را شستشوي مغزي مي دهند و كاري مي كنند كه افرادشان چشم وگوش بسته و كوركورانه از مركز تربيبت آنها اطاعت كند و هركاري چه خوب و چه بد دستورداد اجرا كنند.

و لذا يكي از نتايج آن داعشي از آب درمي آيد كه خود را خدا مي كند تا گروهي را بكشد.

شيطان پرستان شبكه هاي مخفي و جلسات موسيقي راك و متال غربي هر هفته دارند و به افرادشان دستور مي دهند با لباس هاي مزيّن به نماد هاي شيطاني به رقص و حركات ناشايست دست بزنند.البته بعضي نوجوانان و جوانان ساده ايراني هم چون از اهداف پشت پرده شيطان پرستان بي خبرند اما از وضع موجود ناراضي اند آلوده به اين فرقه ها مي شوند.

برخي از اهداف شيطان پرستان ونماد هاي آنان:

-ستاره پنج پر

– عدد666

-دومثلث معكوس روي هم (ستاره داوود)

– علامت هيتلر ونازي ها

-صليب معكوس (ضد مسيحيت)

– دست شيطان

-تك چشم روي رأس مثلث

-جمجمه/شراب/خون/شمع/آتشدان/خالكوبي

بعضي از فيلم هاي خارجي كه در آنها نماد شيطان پرستي تبليغ مي شود عبارت اند از:

-جن گير

-ارباب حلقه ها

-فرشتگان وشياطين

-پناهگاه شيطان

-مرا به جهنم ببر

برخي نماد ها ي شيطاني:

– خالكوبي / مصرف مواد مخدر

-آرايش هاي تند زنانه و مردانه

-شكل آرايشي موها…

-نمونه برخي عقايد وفعاليت هاي شيطان پرستي عبارت است از

-ترويج نماد هاي شيطان پرستي

-ترويج موسيقي تند متاليكا

-پارتي هاي شبانه

-اغفال پسران و دختران

-تجاوز وقتل كودكان و نوجوانان و خشونت

-ترويج خشونت و انتقام جويي

-همانند دانستن انسان ها و حيوانات و..

-گناه كردن را مايه خوشبختي مي دانند

-افراط در آزادي هاي مادي و بي عفتي

يكي از نمونه فرقه هاي نوظهور غربي (يوگا)است.

يوگا يك طريقه معنوي است كه ريشه در اديان هندي داردبا حركات و تمرينات جسمي همراه است.يوگا مكتبي است كه جسم و روح را يك كل فرض مي كندهم روح و هم جسم را با روش هاي خاص ذهنيفكري وحركات ثابت جسمي پرورش وتمركز ذهني مي دهد.

/………………………..

جند پيشنهاد:

1-تأسيس شبكه هاي راديويي وتلويزيوني ماهواره اي توسط دولت ونهاد ها ومردم با نظارت دولت براي معرّفي فرقه ها ومكاتب قارچي نوظهور وگمراه كننده وارايه اشكالات ريشه اي فكري وفرهنگي آنان ومقايسه با تعاليم مترّقي قرآن واسلام

2-آموزش جوانان و نوجوانان در دبيرستان هادانشگاه ها و مراكز فرهنگي در مورد ماهيت فرقه هاي شيطان پرستي ونماد هاي آنان ومضرّات اين تفكر ها

3-ارشاد وآگاهي دادن وجلوگيري از اشاعه لباس ها و مدگرايي هاي شيطان پرستان و آنچه به طور علني غرب پرستي است.

4-ارايه الگوهاي مناسب دين با پوشش خوب پسران و دختران در جامعه و جلوگيري از ورود يا فروش نماد هاي شيطان پرستي…

5-جلوگيري از نشركتب و بروشورهاي فرقه هاي ضاله و شيطان پرستان و دادن مجوز و تشويق مؤسساتي كه با دين فرهنگ هاي بيگانه مقابله مي كنند.

6- كشف مراكز آموزشي فرقه هاي ضاله و وهابيت و برخورد اساسي

شيعه نيوز