الاسلام محمدصادق يوسفي مقدم عضو هييت علمي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي در پاسخ به اين سوال كه چرا امام حسين (عليه السلام) براي حركت به سمت كربلا و قيام عليه باطل خانواده خود اعم از همسر فرزند و خواهر را همراه كاروان كرد گفت: با توجه به شرايط حاكم در زمان آن حضرت (عليه السلام) و ويژگي هاي محيطي بسيار سنگيني كه بني اميه به وجود آورده بود و از طرفي تلاش آنها بر اين بود هر كسي و در هر جايگاهي بايد دستگاه بني اميه را بپذيرد و بر اساس صحه گذاشتن به نظرات آنها به زندگي خود ادامه دهد بهترين مهندسي كه امام حسين(عليه السلام) براي مقابله با اين دستگاه انجام داد همراه كردن خانواده در واقعه كربلا بود.
وي ادامه داد: از سوي ديگر احتمال گروكشي خانواده امام (عليه السلام) از سوي بني اميه نيز وجود داشت چراكه اين دستگاه ثابت كرده بود به هيچ تعهد و ارزش انساني پايبند نبوده و براي حفظ موقعيت خود به هر كاري دست مي زند. همچنان كه در منابع تاريخي از امام حسين (عليه السلام) روايت شده كه آن حضرت (عليه السلام) بارها بيان كردند اگر من حتي كاري به بني اميه نداشته باشم باز هم آنها دست از من بر نخواهند داشت. بنابراين دستگاه طاغوت وجود حضرت را هر شرايطي و با هر موقعيتي مضر مي دانست و تصميم جدي بر از بين بردن ايشان داشت.
وي تصريح كرد: با وجود اين شرايط اگر امام (عليه السلام) فرزندان و خانواده خود را به كربلا نمي بردند چه بسا بني اميه با اقدامات ايذايي عليه خانواده حضرت (عليه السلام) تلاش مي كرد امام حسين (عليه السلام) را وادار به سازش كند بنابراين امام (عليه السلام) بدون آنكه بگذارند چنين فرصتي براي آنها پيش بيايد خانواده را همراه خود كرد تا هم از اين آزار و اذيت ها در امان بمانند و هم بهترين مبلغان و پيام رسانان واقعه كربلا به بشريت باشند.
اين استاد حوزه و دانشگاه همچنين در پاسخ به اين سوال كه بالاخره پس از واقعه كربلا باز هم خانواده حضرت (عليه السلام) مورد اذيت و آزار بني اميه قرار گرفتند و آيا اين موضوع نظريه ياد شده را باطل نمي كند بيان كرد: اولا در هر صورت اگر خانواده امام در مدينه باقي مي مانند مورد آزار و گروكشي قرار مي گرفتند اما اينكه پس از شهادت امام حسين (عليه السلام) كه به اين خاندان تعرض شد موضوع تفاوت دارد چرا كه آنها در مسير انجام تكليف بودند و در حال رسوايي بني اميه لذا در مسير تكليف آزار ديدن انسان ها امري واضح است اما اگر خانواده ايشان در مدينه مي ماندند قطعا موجب مي شد حركت امام حسين (عليه السلام) به دليل مشكلاتي كه بني اميه در خصوص خانواده ايشان به وجود مي آورد با مانع روبه رو شود. از سوي ديگر بني اميه در فاجعه آفريني در برابر امام (عليه السلام) از هيچ جنايتي فروگذاري نكرد و حتي براي گمراهي اذهان عمومي دست به جعل حديث و توجيهات مذهبي پرداخت.
حجت الاسلام يوسفي مقدم اضافه كرد: بنابراين هر چند خانواده امام حسين(عليه السلام) در اين مسير زجر كشيدند اما اين ماجرا در راستاي انجام تكليف الهي و مبارزه با طاغوت بود لذا نقش خانواده آن حضرت (عليه السلام)‌ پس از فاجعه كربلا و در آينده نهضت كربلا بسيار تاثيرگذار بود و امروز مشاهده مي كنيم افراد زيادي از بزرگان و آزادگان دنيا از اين جريان الگو گرفته و مي گيرند.
نويسنده كتاب"بررسي ديدگاه درباره اختصاصات پيامبر اكرم (صلي الله عليه واله)"ضمن مقايسه جنايات بني اميه با گروه ترويستي داعش كه دنباله روي اين دستگاه طاغوتي است گفت: داعش دقيقا تابع محض سياست هاي جنايتكارانه بني اميه است و پا جاي پاي آنها گذاشته است چرا كه بني اميه نيز حداقل در زمان خلافت معاويه تظاهر به دينداري و بزرگداشت ظواهر دين مي كرد اما يزيد به اندازه اي زشت سيرت بود كه نتوانست باطن خود را پنهان كند و علنا شعاير اسلامي را به سخره مي گرفت داعش نيز همانند بني اميه تظاهر به دين مي كند اما در باطن چيزي جز فساد و سفاكي و خون خوارگي نيست كه در راستاي اهداف استعمار و صهيونيزم قدم بر مي دارد.
وي با تاكيد بر اينكه امروز داعش شيوه ها و سياست هاي بني اميه را در مقابل مسلمانان در پيش گرفته است ابراز كرد: يكي از اين روش ها خون خوارگي و حرمت قايل نشدن براي انسان ها و مسلمانان و ارزش هاي اسلامي بود و بني اميه به آنچه خود فكر مي كرد بها مي داد و انديشه ديگران براي آنها مهم نبود كه امروز مي بينيم داعش نيز دقيقا همين روش را تكرار مي كند از سوي ديگر دستگاه قضايي آن دوران اسلامي نبود و امروز هم مشاهده مي كنيم دستگاه قضايي داعش يك دستگاه اجرايي پليد تروريستي است كه محاكمه عادلانه ندارد و بدون اينكه سخنان طرف مقابل را بشنود حكم هاي ضدانساني صادر مي كند.
اين استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به ديگر شباهت بني اميه و داعش به يكديگر اذعان كرد: سفاكي و وحشي گري و ارعاب ديگر شيوه بني اميه و يزيد در مواجهه با مخالفان بود تا از اين طريق افراد را بدون مقاومتي تسليم خود كند امروز نيز داعش با شيوع و ترويج ترس و ارعاب و بريدن سر و قتل تلاش مي كند بدون مقاومتي افراد را به تسليم در برابر خود وادارند.
عضو هييت علمي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي يادآور شد: از سوي ديگر هر دو گروه هيچ پايبندي به معاهدات انساني ندارند و به نظر مي رسد تقريباً در فضاي جديدي از جريانات علوي قرار گرفته ايم كه در زمان بني اميه نيز وجود داشت با اين تفاوت كه داعش امروز از وسايل پيشرفته تري از جمله سلاح هاي كشتار جمعي فضاي رسانه براي ترويج افكار و ارعاب و سلاح هايي كه استكبار در اختيار آنها قرار مي دهد برخوردار است اما در حاق واقع همان انديشه ها و ديدگاه ها جريان دارد.شيعه ميوز