چرا شيعيان از ايمه(ع) صبورتر هستند؟

در حديثي از اميرالمؤمنين علي(ع) صبر اينگونه تعريف شده است:"صبر آن است كه مرد، گرفتاري و مصيبتي را كه به او مي‏‌رسد تحمّل كند، و خشم خود را فرو خورد1".

در قرآن و احاديث صبر بسيار مورد مدح و مجد قرار گرفته و صابران متصف به صفاتي شده‌اند. در قرآن بيش از 70 مرتبه اين صفت پسنديده ذكر شده و 19 مرتبه به خود پيامبر خطاب شده كه صبر را پيشه خود سازد، و بسياري از خيرات و درجات مبتني بر صبر و ثمره آن شمرده شده است.

امام صادق(ع) درباره جايگاه و ارزش اين صفت والا فرمودند:"هر يك از شيعيان ما كه گرفتار شود و صبر ورزد، اجر هزار شهيد دارد2".

آن ‌حضرت همچنين مي‌فرمايند:"هر مردي كه به دردي گرفتار شود و صبر كند و آن را در راه خدا به شمار آورد، خداوند اجر هزار شهيد را برايش رقم زند3".

پيشواي ششم شيعيان خطاب به‏ يكي از اصحاب خود فرمودند:"ما صابريم امّا شيعيان ما از ما صابرترند عرض كردم: فدايت شوم، چگونه مي‏‌شود كه شيعيانتان از شما صابرتر باشند؟ فرمود:"چون ما بر آنچه مي‏‌دانيم صبر مي‏‌كنيم و شيعيان ما بر آنچه نمي‏‌دانند صبر مي‏‌كنند4".

منابع:

1- غررالحكم: 1874 منتخب ميزان الحكمة: 312
2- التمحيص: 59 / 125 منتخب ميزان‌الحكمة: 312
3- طبّ الأيمّه عليهم‏‌السلام: 17 منتخب ميزان الحكمة: 312
4- الكافي: 2 / 93 / 25 منتخب ميزان الحكمة: 312

شيعه آنلاين