ادله شيعه براي ساخت گنبدو بارگاه چيست؟!

حجت‌الاسلام سيدمحمدرضا آل عيوب، كارشناس ديني و از اساتيد دانشگاه جامعه‌المصطفي در تبيين و تشريح دلايل شيعه براي ساخت گنبد و بارگاه براي قبور ايمه و بزرگان به خبرنگار شبستان گفت: ادله‌اي كه ما بر جواز ساخت قبور و گرامي‌داشتن آنها داريم ادله فراواني است كه شامل ادله قرآني نيز مي‌شود از جمله آيه 21 سوره كهف كه مي‌فرمايد: و أَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَانًا رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَي أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا"اين آيه در حزب سه جز پانزده قرآن مجيد قرار دارد. آيه پيرامون اصحاب كهف است آن زمان كه در غار به خواب ابدي رفتند پس از آن عده‌اي بر سر غار آمده و با هم نزاع كردند چرا كه عده‌اي از آنها از مؤمنان و عده‌اي از كفار بودند.

وي افزود: اين نزاع از آنجا پيدا شد كه مؤمنان قصد داشتند بر روي قبر مسجدي بنا كنند و كفار مي‌خواستند بر روي آن ساختمان يا بناي بسازند. طبري از مفسران و علماي بزرگ اهل سنت در اين زمينه مي‌گويد: مسلمانان مي‌گفتند ما سزاوارتريم چون آنها از موحدان بودند و پس در اين مكان مسجدي بنا كرده و در آن عبادت مي‌كنيم. اين مطلب در تفسير جامع‌البيان جلد 15 صفحه 278 ذكر شده است.

حجت‌الاسلام آل عيوب تصريح كرد: زمخشري نيز در تفسير كشاف جلد 2 صفحه 477 ذيل اين آيه آورده است كه مؤمنان گفتند بر درب غار مسجدي بنا مي‌كنيم كه مسلمانان در آنجا نماز خوانده و به محل دفن اصحاب كهف تبرك بجوييد و حتي به لفظ تبرك‌جستن در اين نقل تصريح شده است.

اين استاد جامعه‌المصطفي با اشاره به آيه 32 سوره حج در اين زمينه گفت: آيه ديگري كه براي گراميداشت قبور اولياي الهي مي‌توان به آن استناد و استدلال كرد آيه 32 سوره حج است. «و من يُعظّم شعآيرَ اللهِ فإنّها من تقوي القلوب » هر كه پرچم و نشانه‌هاي الهي را تعظيم كند، اين از پاكي و صفاي قلب است.

وي يادآور شد: شعاير جمع شعيره است. مرحوم طبرسي در مجمع‌البيان درباره اين آيه مي‌فرمايد شعاير به معناي جايگاه عبادات است. به مناره، شعاير گفته مي‌شود چرا كه نشان است بر اينكه اينجا مسجد و محل عبادت است. به گنبد شعاير گفته مي‌شود چون گوياي آن است كه اينجا مكاني مقدس و مبارك است، بنابراين زماني كه بر مزار اولياي الهي قبري بنا مي‌شود از شعاير الهي است و مورد رضايت حق تعالي و رسول الله صل الله عليه و آله.

اين كارشناس ديني تأكيد كرد: علاوه بر ادله قرآني و عمل و سيره اصحاب، سيره مسلمانان نيز بر اين بوده است. شما مي‌بينيد كه شافعي‌ها در مصر بر قبر امام خود گنبد و بارگاه ساخته و آن را تعظيم و احترام مي‌كنند يا حنفي‌ها و حنبلي‌ها در بغداد بر مزار رؤساي مذهب خود قبه و بارگاه مي‌سازند، بنابراين هم از ديدگاه مسلمانان و هم سيره رايج اسلامي چنين بوده است كه اولياءالله را احترام مي‌كنند و از نشانه‌هاي احترام آن است كه قبور آنها نيز مورد احترام باشد و محترم و هيچ‌گونه هتك حرمتي نسبت به آنها جايز نيست.

حجت‌الاسلام آل عيوب در ادامه در تبيين و توضيح دلايل وهابيون بر تخريب قبور گفت: وهابيون با استناد به برخي روايات نه‌چندان صحيح و بسيار ضعيف از نظر سند و متن، اين فجايع را مرتكب مي‌شوند، به عنوان نمونه يكي از احاديث مورد استناد آنها حديث ابوالهياج است. نقل است كه اميرالمؤمنين (ع) به ابي‌الهياج كه در آن زمان پليس شهر كوفه بود، فرموده است آيا تو را وصيت و سفارش نكنم به كاري كه پيامبر مرا بدان سفارش كرد؟ وي گفت بله بفرماييد يا اميرالمؤمنين، حضرت فرمود (البته مضمون روايت اين است) كه تو مي‌روي و هيچ‌گونه تمثال و عكسي را باقي نمي‌گذاري مگر خراب مي‌كني آن را و هيچ‌گونه قبري را ترك نمي‌كني مگر آن را با زمين مساوي سازي و هيچ مجسمه‌اي را نيز باقي نگذار.

اين استاد حوزه و دانشگاه افزود: اما اين روايت از نظر سندي و متن داراي اختلاف است. در آن زمان با توجه به اينكه قبوري كه ساخته مي‌شد مرتفع بود مي‌توان چنين تأويل كرد كه منظور حضرت امير عليه‌السلام از اين سخنان آن بوده است كه قبور به اين صورت ساخته نشود نه اينكه در هيچ صورت بر مزار اموات قبري ساخته نشود اما اين افراد با سوء استفاده از اين حديث قبور را تخريب كرده و ادعا مي‌كنند كه اين عمل نشانه شرك و بدعت است.

وي خاطرنشان كرد: نخستين كسي كه چنين ادعايي را مطرح كرد ابن يتميه در قرن 7 و اوايل قرن 8 بود. وي در منهاج السنه جلد 2 صفحه 437 مي‌گويد مشاهد و قبه و بارگاه‌هايي كه بر قبور از همه مردم از عامه و اهل بيت ساخته مي‌شود هم بدعت و حراست و نوعي نوآوري در دين است.

حجت‌الاسلام آل عيوب افزود: پس از ابن يتميه، شاگرد وي ابن قيم جوزيه در كتاب خود زاد المعاد صفحه 661 مي‌گويد واجب است ويران‌كردن گنبد و بارگاه‌هايي كه بر روي قبرها ساخته شده. اين قبور كه آنها را به عنوان بت گرفته و به عنوان طاغوت مورد پرستش قرار مي‌دهند غير خدا و جايز نيست باقي‌گذاردن آنها.

اين كارشناس ديني تصريح كرد: ابن جوزيه ادعا مي‌كند كه اين قبور به منزله بت‌هاي لات و عزي هستند يا حتي شرك‌بودن آنها از لات و غري نيز بيشتر است. در واقع وهابيون با چنين تهمت‌ها و افتراهايي به تخريب قبور ايمه و بزرگان دست زدند.

شيعه نيوز