مگر خدا خودش جواب ما را نمي دهد كه ديگران را واسطه كنيم؟

جناب"س"پرسيده اند:

آيا دعا كردن و خواندن خود خدا بهتر از خواندن غير خدا نيست؟ مگر خدا خودش جواب ما را نميدهد كه ديگران را واسطه كنيم؟ چرا فكر كنيم خدا مثل پادشاهان است كه حتما حاجب و دربان و را بايد واسطه كرد تا به محضرش رسيد؟

پاسخ:

سوال خوبي پرسيديد
بياييد سوال شما را بازتر كنيم، اصلاً در امور روزمره چرا از ديگران كمك بخواهيم؟
مثلاً چرا فرزند از پدرش استعانت كند براي رشد و پيشرفت؟
چرا شاگرد از معلم بخواهد كه او را آموزش دهد؟
مگر خداوند نمي توانست به يك باره تمام علوم را در مغز وي قرار دهد؟ همان طور كه مفاهيمي چون دوست داشتن، عشق به زيبايي و... را قرار داده است.
چرا بيمار به نزد دكتر برود؟
مگر خدا خودش شفا دهنده نيست؟
ببينيد دوست عزيز؛ نظام خلقت آنگونه كه خداوند خواسته نظامي است مبتني بر وسيله و خواستن از وسيله (مثل دكتر، معلم، پدر...) كه اية« امر منافاتي با دعا ندارد.
از ديگر سو خداوند خود در قرآنش گفته است:

يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسيلَةَ وَ جاهِدُوا في‏ سَبيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (مايده35)
اي كساني كه ايمان آورده ايد به سوي خدا وسيله اي بجوييد و....

بياييد سوالات بالا را به شكل ديگري بررسي كنيم
خداوند كودك را روزي مي دهد و پدر را واسطه ي اين روزي مي كند
خداوند مرا به علم آموزي بوسيله ي معلم ياري مي كند.
خداوند بوسيله پزشك و دارو مرا شفا مي دهد.

اين گزاره ها كه منافاتي هم با عقل ندارند پرده از اين نظام اسباب و وسيله برمي دارد.
براي روشن تر شدن مطلب توصيه مي كنم لينك هاي زير كه حاوي مطالب كوتاهي است را حتماً مطالعه بفرماييد.

http://www.fetrat.com/WFM_Brief.aspx?FLD_ID=55
http://www.fetrat.com/WFM_Brief.aspx?FLD_ID=56
http://www.fetrat.com/WFM_Brief.aspx?FLD_ID=61
http://www.fetrat.com/WFM_Brief.aspx?FLD_ID=62
http://www.fetrat.com/WFM_Brief.aspx?FLD_ID=60
http://www.fetrat.com/WFM_Brief.aspx?FLD_ID=58

گروه پرسش و پاسخ فطرت