آيا علماي مذاهب چهارگانه، درباره تبرّك و يا مس منبر و قبر پيامبر (ص) و يا قبور صالحين، نظر مثبت دارند؟

آري، از احمد بن حنبل رييس مذهب حنابله، و رملي شافعي و محب‏الدين طبري و ابو الصيف يماني - يكي از علماي بزرگ مكه و زرقاني مالكي و عزامي شافعي و ديگران نقل شده است، كه تفصيل آن به اين شرح است:

‏ 1 - عبداللّه، فرزند احمد بن حنبل مي‏گويد: از پدرم پرسيدم: مسّ منبر رسول‏اللّه و تبرّك با مس آن، و بوسيدن و يا مس و متبرّك شدن به قبر شريف و يا بوسيدن آن به قصد ثواب، چه حكمي دارد؟ پدرم گفت: هيچ اشكالي ندارد.

الجامع في العلل و معرفة الرجال، ج‏2، ص‏32 ؛ وفاءالوفا، ج‏4، ص‏1414.

‏ 2 - رملي شافعي مي‏گويد: تبرّك به قبر پيامبر (ص) و يا عالم و يا اوليا جايز است و بوسيدن و استلام آن ايرادي ندارد.

كنز المطالب، ص‏219.

‏ 3 - محب الدين طبري شافعي گويد: بوسيدن قبر و دست گذاشتن روي آن جايز است و سيره و عمل علما و صالحان بر آن است.

اسني المطالب، ج‏1، ص‏331.

‏ 4 - از نظر تاريخي ثابت شده است كه مردم از خاك پاك قبر پيامبر(ص) و حضرت حمزه بلكه از كلّ مدينه به عنوان تبرك بر مي داشتند و رواياتي هم وارد شده كه تربت مدينه شفاي هر دردي است و امان از جذام و صداع.

‏ از جمله زركشي مي‏گويد: تربت قبر حمزه از منع برداشتن خاك حرمين، استثنا شده است؛ زيرا اتفاق همگان بر جواز نقل آن براي معالجه صداع است.

وفاء الوفا، ج‏1، ص‏69.

‏ ابو سلمه از پيامبر (ص) نقل مي‏كند: «غُبارُ الْمَدِينَةِ يُطْفِي الْجذام».

‏ ابن اثير جزري از پيامبر (ص) نقل كرده:

‏ «وَالَّذي نَفْسِي بِيَدِهِ إنَّ في غُبارِها شِفاءٌ مِنْ كُلِّ داءٍ».

‏ «سوگند به كسي كه جان من در دست اوست، غبارِ خاك مدينه شفاي از هر دردي است.»

‏ سمهودي مي‏نويسد: روش صحابه و ديگران اين بود كه از خاك قبر پيامبر (ص) برمي‏داشتند

وفاء الوفا، ج‏1، ص‏544.


سايت فطرت