وظيفه ما شيعيان در زمان غيبت امام زمان (عج) چيست؟

پاسخ:

در زمان غيبت وظايف گوناگوني براي شيعه ذكر شده است ؛ از جمله

1. تلاش در جهت شناخت هر چه بيشتر و بهتر امام زمان (عج) ؛

2. تكاپو و كوشش در جهت زمينه سازي ظهور آن حضرت، اين مهم از راه هاي زير ميسر است:

الف) خودسازي و ديگر سازي. ؛
ب) شناخت و شناساندن امام زمان (عجل الله تعالي فرجه الشريف)، اهداف والاي آن حضرت، نقش بزرگ تاريخي و ارمغان الهي ايشان به جهان بشريت ؛
ج) شناخت و معرفي هر چه بهتر اسلام به جهانيان.

3. تلاش و جهاد در جهت دفاع از اسلام و حفظ كيان اسلامي ؛

4. پيروي از نايبان امام عصر (عجل الله تعالي فرجه الشريف) يعني عالمان و فقيهان عادل و شايسته ؛

5. دعا براي فرج آن حضرت ؛

6. دعا و صدقه دادن براي سلامتي آن حضرت ؛

7. اهداي ثواب اعمال نيك مانند تلاوت قرآن و... براي آن حضرت نيز مستحب و ستوده است.

موفق و سر فراز باشيد.


سايت موسسه تحقيقاتي حضرت وليعصر (عج)