آيا اهل‌سنّت، به انتخاب امام بر اساس آراي همة آحاد جامعه معتقدند؟

خير. ايشان به انتخاب امام بر اساس انتخابِ اهل حلّ و عقد معتقدند و بيان مي‌كنند كه از آن جا كه همه‏ي آحاد مردم، علم و آگاهي لازم براي شناسايي فرد شايسته‏ي اين مقام را ندارند، لذا اهل حلّ و عقد اين مهم را به عهده مي‏گيرند و بعد از انتخاب يك فرد و بيعت با او، بر بقيه‏ي مردم لازم است كه چنين فردي را به عنوان امام خويش بپذيرند و هم چون اهل حلّ و عقد با او بيعت كنند.


سايت فطرت