بنابه نظر اهل‌سنّت، در چه شرايطي مي‌توان امام را عزل كرد؟

اوّل: امام از دايره‏ي اسلام خارج شده، به وادي كفر درآيد و مرتد شود. (اين كه دايره‏ي كفر و اسلام چيست و در چه صورت مي‏توانيم به خروج امام از دايره‏ي اسلام حكم كنيم، در پاره‏اي از امور مورد بحث و اختلاف است.)

دوم: تركِ نماز(اگر فسق و فجور امام به درجه‏ي ترك نماز نرسيده باشد، امامتش منعقد است و هر كه بر او خروج كند بدعت گذار و خارج از دين خواهـد بود.).

سوم: نقص در تصرفات است يا اين كه امام نتواند وظايف خود را انجام دهد، چه اين كه زيردستانش فرمانبردار او نباشند و چه اين كه اسير و زنداني شود و از انجام امور خلع يد شود و چه اين كه ديگري بر او قيام كرده و مسلط شده باشد كه در اين صورت، فردِ غالب، امام خواهد بود و چه اين كه امام به خاطر نقايص جسماني هم چون: كوري و كري و ديوانگي، كفايت لازم را براي اداره‏ي امور از دست بدهد.

سايت فطرت