مولف: آيت الله سيد محمد تقي مدرسي
ناشر: انتشارات محبان الحسين
مترجم: حسن خاكرند
نوبت چاپ: سوم/پاييز 1378
تعداد صفحات: 0
قيمت: 0 ريال
مشخصات ناشر:اين كتاب مختصر نگاهي كوتاه به زندگي حضرت مسلم سفير بزرگوار حضرت ابا عبدالله دارد كه جان خويش را به خاطر اطاعت از مولايش در راه خدا تقديم كرد در انتهاي