مولف: آيت الله سيد علي حسيني ميلاني
ناشر: مركز حقايق اسلامي
مترجم: هييت تحريريه مركز حقايق اسلامي
نوبت چاپ: اول/1386
تعداد صفحات: 56
قيمت: 0 ريال
مشخصات ناشر:بررسي حديث ثقلين از لحاظ سند و محتوا به صورت مختصر همينطور پاسخ به شبهات در مورد اين حديث معتبر در جوامع روايي شيعه و سني رسالت و هدف اصلي اين نوشتار